ESTEETÖNTÄ ELÄMÄÄ
 
 

Esteetöntä elämää- tapahtuma

Perjantaina, toukokuun 12 päivänä 2006 klo 11.00-13.00 välisenä aikana Lintulammen asukastuvalla ja Höyhtyän ostoskeskuksessa Latokartanontie 1:ssä  Esteetöntä elämää tapahtuma

Tapahtumassa keskustellaan kaupungin päättäjien ja muiden tapahtumaan osallistujien mahdollisuuksista omalta osaltaan vaikuttaa esteettömän elämän myönteiseen kehittymiseen.

Tilaisuuteen on kutsuttu edustajat: kaupungin hallituksesta, kaupungin valtuustosta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, teknisestä lauta-kunnasta, Oulun katutuotannosta, Koskilinjoilta, Oulun taksipalvelusta ja Oulun Invalidien yhdistyksestä.

Tapahtuma liittyy invalidiliiton vuoden teemaan, jossa korostetaan esteetöntä elämää ja oikeutta tavalliseen elämään.  Kyseinen teema on myös Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kuluvan vuoden suunnitelmassa.

Tilaisuuden järjestää Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä ja Oulun invalidien yhdistys.

Toivotamme edustajanne lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen.

Seuraavassa tiivistettyä tietoa tapahtuman pohjaksi:

Yhteistyöstä voimaa vanhusten ja vammaisten hyväksi

Höyhtyän suuralueella on vuoden 2005 alussa perustettu vanhus- ja vammais-työryhmä. Työryhmän tavoitteena on tiedonkulun parantaminen, päällekkäisten toimintojen välttäminen sekä resurssien yhdistäminen erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä.
Ryhmä on koottu alueen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä seura-kunnan edustajista, jotka toimivat vanhusten ja vammaisten hyväksi. Työryhmäs-sä on tällä hetkellä mukana Oulun kaupungin vanhustyö ja vammaispalvelu, Höyhtyän palvelukeskus, Invalidiliiton Oulun asumispalveluyksikkö, Caritas-säätiö, Karjasillan ev.lut.seurakunta ja Lintulammen asukasyhdistys ry. Myös muita alueella vanhusten ja vammaisten kanssa toimivia tahoja tai toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä kutsutaan mukaan toimintaan.

Yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena on tukea vanhusten ja vammaisten hyvin-vointia ja elämänlaatua tarjoamalla heille mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua e-rilaisiin toimintoihin ja tapahtumiin. Tarkoituksena on, että vaikka ihminen ei itses-sään voisi toimia esim. fyysisesti tehokkaasti työssä tai muussa mielekkäässä toiminnassa, hänellä olisi oikeus toimia ja olla osallisena tässä yhteiskunnassa. Osallisuus on myös sitä, että saa olla mukana vaikuttamassa ja kokemassa eri asioita, vaikka vain omaksi iloksi. Aktiivisella yhteistyöllä pyritään edistämään vammaisten ja vanhusten sosiaalista kanssakäymistä sekä oman sosiaalisen verkoston luomista.

Vuoden 2006 erityisen huomioon kohteeksi asetettiin asuinalueen  esteettömyyden laaja-alainen edistäminen. Esteettömyyden edistämiseksi työskentelevät Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmä, turvallisuustyöryhmä ja ympäristötyöryhmä yhdessä. Toiminnalla pyritään vähentämään psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia esteitä suhteessa yksilön kokemukseen hyvästä elämästä. Esteetön osallistuminen, vaikuttaminen ja kuulluksi tuleminen ovat osa toiminnan tavoitteistoa kuten myös tietoyhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yhteistyöryhmä järjestää 12.5.2006 tempauksen, jolla pyritään herättämään ”suuren yleisön”, yrittäjien ja päättäjien huomio esteettömyyden tärkeyteen. Paikalle pyydetään teekkareita ovia avaamaan ja jakamaan flyereita, liikuntaesteisiä, päättäjiä (pyörätuolilla tai rollaattorilla) sekä tiedotusvälineiden edustajia mahdollisimman laajasti. Parkkipaikkojen invapaikoille autojen tuulilasiin jaetaan myös tiedotteita.
Kohti yhteiskuntaa kaikille
Invalidiliiton työn tavoitteena on mahdollisuuksien yhdenvertaistaminen, ihmisoikeuksien edistäminen ja syrjinnän vastustaminen.
Invalidiliiton perusarvot ovat:

  • ihmisarvo
  • oikeudenmukaisuus
  • tasa-arvo ja
  • yhteisvastuullisuus     

                                   
Invalidiliiton vaikuttamistoiminnan tavoitteita ovat:

  • peruspalvelujen turvaaminen
  • yhteiskunnan saavutettavuus (fyysinen ympäristö, liikkuminen, tiedonsaanti)
  • ikäihmisten kuntoutus
  • vammaisten ihmisten oikeus työhön, koulutukseen ja kulttuuriin
  • asenteiden muuttuminen (suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen)

Oikeus elämään on Invalidiliiton teema vuosina 2006-2007. Teemalla liitto haluaa korostaa jokaisen ihmisen, myös vammautuneen, oikeutta lapsuuteen, koulutukseen, työhön ja tasa-arvoiseen elämään. Tapa, jolla yhteiskunta suhtautuu ihmisten oikeuksiin ja tarpeisiin, vaikuttaa oleellisesti heidän mahdollisuuksiinsa elää täysipainoista elämää.

Höyhtyän suuralueen vammais- ja vanhustyöryhmä

Hilkka Sahavirta, vanhus-ja vammaistyöryhmän pj.,
Ouka vanhustyö
Paavo Väliheikki, turvallisuustyöryhmän pj.
Nina Niemelä, Karjasillan ev.lut.seurakunta

Asta Leinonen, Karjasillan ev.lut.seurakunta
Ritva Onatsu (Tuula Niemi), Höyhtyän Palvelukeskuksen johtaja
Eeva-Leena Laru/Jani Koski, Caritas-säätiö
Jouni Qveflander, Invalidiliiton Oulun asumispalveluyksikkö
Päivi Sankala-Mertaniemi, Ouka vammaispalvelu
Taru Pernu, Lintulammen asukasyhdistys ry
Johanna Kiviniemi, Oulun kihlakunnan poliisilaitos
Terttu Välikangas, vihreät
Erkki Lehto, Karjasillan asukasyhdistys
Hellevi Kuuppo, Snellman-nuorisotalo
Matti Sipola, Oulun Invalidiliiton esteettömyystoimikunta
Antti Arffman, Teekkarit
Taina Vainionpää, sihteeri